Welkom

Het Zeeuws en West-Brabants centrum voor onderwijs en ondersteuning (ZCOO) is een centrum waar je als ouders en school terecht kunt voor hulp op het gebied van onderwijs en opvoeding.
Het centrum is gericht op Zeeland en West-Brabant. Een centrum waar ouders en scholen terecht kunnen voor vragen op het gebied van:

1. Individuele hulp aan leerlingen.
* Op het gebied van Remedial Teaching.
* Huiswerk ondersteuning.
* Coaching van leerlingen.

2. Ondersteuning bij vraagstukken Passend Onderwijs.

3. Gesprekken tussen school en ouders.

4. Specifieke vraagstukken van allochtone leerlingen.